28.12.2022.

CEWOOD ir noslēdzis ražošanas cehu būvniecību

CEWOOD ir pabeidzis pirmā ražošanas ceha būvniecību sadarbībā ar SIA "P.M.G.", kā arī pabeidzis otrā ražošanas ceha būvniecību sadarbībā ar SIA “AIMASA”.

Darbības tiek veiktas saskaņā ar līgumu Nr. 3.1.1.5/19/A/045, noslēgtu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta SIA "CEWOOD" ražošanai nepieciešamo telpu izbūve” īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

31.10.2022.
CEWOOD piedalās inovāciju vaučeru programmā

SIA “CEWOOD” (reģ. nr. 45403042702) realizē projektu Nr.VP-V-2022/16 saskaņā ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu „Tehnoloģiju pārneses programma” (projekta identifikācijas numurs 1.2.1.2/16/I/001) inovāciju vaučeru programmā eksperimentālās izstrādes veikšanai, kuras ietvaros izpētītas ražošanas atlikumu pielietojuma iespējas. Saņemtais atbalsts EUR 25 000.
26.09.2022.

CEWOOD ir noslēdzis pirmā ražošanas ceha būvniecību un turpina otrā ražošanas ceha būvniecību

CEWOOD ir pabeidzis pirmā ražošanas ceha būvniecību sadarbībā ar SIA "P.M.G.", kā arī turpina otrā ražošanas ceha būvniecību sadarbībā ar SIA “AIMASA”.

Darbības tiek veiktas saskaņā ar līgumu Nr. 3.1.1.5/19/A/045, noslēgtu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta SIA "CEWOOD" ražošanai nepieciešamo telpu izbūve” īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.


28.06.2022.

CEWOOD ir gandrīz noslēdzis pirmā ražošanas ceha būvniecību un ir uzsācis otrā ražošanas ceha būvniecību
CEWOOD gatavojas pabeigt pirmā ražošanas ceha būvniecību sadarbībā ar SIA "P.M.G.", kā arī ir uzsācis otrā ražošanas ceha būvniecību sadarbībā ar SIA “AIMASA”.

Darbības tiek veiktas saskaņā ar līgumu Nr. 3.1.1.5/19/A/045, noslēgtu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta SIA "CEWOOD" ražošanai nepieciešamo telpu izbūve” īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.


28.03.2022.

CEWOOD turpina pirmā ražošanas ceha būvniecību un gatavojas otrā ražošanas ceha būvniecībai


CEWOOD turpina pirmā ražošanas ceha būvniecību sadarbībā ar SIA "P.M.G.". Paralēli noslēguma fāzē ir projektēšana otrajam ražošanas ceham, kā arī sarunu procedūra par būvniecību. Būvniecību otrajam ražošanas ceham plānots uzsākt 2022. gada aprīlī.

Darbības tiek veiktas saskaņā ar līgumu Nr. 3.1.1.5/19/A/045, noslēgtu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta SIA "CEWOOD" ražošanai nepieciešamo telpu izbūve” īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.


30.12.2021.

CEWOOD turpina ražošanas ceha būvniecību un projektēšanu otrā ražošanas ceha jaunbūvei


CEWOOD turpina ražošanas ceha būvniecību sadarbībā ar SIA "P.M.G.". Paralēli tiek turpināta projektēšana otrā ražošanas ceha jaunbūvei. Būvniecības iepirkumu otrā ražošanas ceha jaunbūvei paredzēts precizēt 2022. gada janvārī.

Darbības tiek veiktas saskaņā ar līgumu Nr. 3.1.1.5/19/A/045, noslēgtu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta SIA "CEWOOD" ražošanai nepieciešamo telpu izbūve” īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

23.09.2021.
CEWOOD noslēdz līgumu par jauna ražošanas ceha būvniecību


09.09.2021. CEWOOD ir noslēdzis līgumu par jauna ražošanas ceha būvniecību ar SIA "P.M.G.". Paralēli tiek turpināta projektēšana otrā ražošanas ceha jaunbūvei. 

Darbības tiek veiktas saskaņā  ar līgumu Nr. 3.1.1.5/19/A/045, noslēgtu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta SIA "CEWOOD" ražošanai nepieciešamo telpu izbūve” īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.06.09.2021.
CEWOOD ir pieņēmis lēmumu par ražošanai nepieciešamo telpu būvniecība "Galdusalas 1"


SIA “CEWOOD” ir pieņēmis lēmumu iepirkumā SIA “CEWOOD” ražošanai nepieciešamo telpu būvniecība "Galdusalas 1", iepirkuma identifikācijas Nr. IPA-4/2021. Vērtēšanas komisija pieņēma lēmumu, ka SIA "P.M.G." piedāvājums atbilst iepirkuma priekšmeta aprakstā noteiktajām prasībām un ir ekonomiski visizdevīgākais un vislabāk apmierina SIA “Cewood” vajadzības, kā arī nodrošina piešķirtā finansējuma efektīvu izmantošanu.

Darbības tiek veiktas saskaņā ar līgumu Nr. 3.1.1.5/19/A/045, noslēgtu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta SIA "CEWOOD" ražošanai nepieciešamo telpu izbūve” īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

30.06.2021.
CEWOOD izsludina iepirkumu un uzsāk būvprojektu izstrādi

SIA “CEWOOD” 2021. gada aprīlī ir izsludinājis būvprojektu izstrādes un autoruzraudzības iepirkumu, kā arī 2021. gada maijā ir izsludinājis būvniecības iepirkumus saskaņā ar līgumu Nr. 3.1.1.5/19/A/045, noslēgtu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta „ SIA "CEWOOD" ražošanai nepieciešamo telpu izbūve” īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

Šobrīd SIA “CEWOOD” ir noslēgusi līgumu par būvprojektu izstrādi, attiecīgi būvprojekta izstrāde ir uzsākta.

31.03.2021.
CEWOOD izsludina iepirkumu

SIA “CEWOOD” ir sagatavojis iepirkumu dokumentāciju saskaņā ar līgumu Nr. 3.1.1.5/19/A/045, noslēgtu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta „ SIA "CEWOOD" ražošanai nepieciešamo telpu izbūve” īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

Iepirkumu par SIA “CEWOOD” ražošanai nepieciešamo telpu būvprojektu izstrādi un autoruzraudzību plānots izsludināt 2021. gada aprīļa sākumā, bet iepirkumus par ražošanai nepieciešamo telpu būvniecību plānots izsludināt līdz 2021. gada
aprīļa beigām.

11.03.2021.
CEWOOD noslēdz līgumu ar LIAA


SIA CEWOOD ir noslēdzis 11.03.2021 līgumu Nr. SKV-L-2021/49 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.


30.12.2020.
CEWOOD gatavojas izsludināt iepirkumu


SIA “CEWOOD” turpina sagatavot iepirkumu dokumentāciju saskaņā ar līgumu Nr. 3.1.1.5/19/A/045, noslēgtu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta „ SIA "CEWOOD" ražošanai nepieciešamo telpu izbūve” īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds. Uzņēmuma mērķis ir iepirkumu izsludināt 2021. gada janvārī un līgumu noslēgt līdz 2021. gada 1. ceturkšņa beigām.

02.09.2020.
CEWOOD aktualizē iepirkuma dokumentāciju

SIA “CEWOOD” aktīvi darbojas pie iepirkumu dokumentācijas aktualizēšanas saskaņā ar līgumu Nr. 3.1.1.5/19/A/045, noslēgtu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta „ SIA "CEWOOD" ražošanai nepieciešamo telpu izbūve” īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

02.06.2020.
CEWOOD turpina sagatavošanās darbus

SIA “CEWOOD” turpina darbu pie iepirkumu dokumentācijas sagatavošanas saskaņā ar līgumu Nr. 3.1.1.5/19/A/045, noslēgtu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta „ SIA "CEWOOD" ražošanai nepieciešamo telpu izbūve” īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds. Dokumentācijas sagatavošanas procesā tiek analizēti Covid-19 izraisītie izaicinājumi finanšu situācijā. 

02.03.2020.
CEWOOD turpina sagatavošanās darbus

SIA “CEWOOD” turpina darbu pie iepirkumu dokumentācijas sagatavošanas saskaņā ar līgumu Nr. 3.1.1.5/19/A/045, noslēgtu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta „ SIA "CEWOOD" ražošanai nepieciešamo telpu izbūve” īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

02.12.2019.
CEWOOD noslēdz līgumu ar CFLA

SIA “CEWOOD” 2019. gada 28. novembrī ir noslēdzis līgumu Nr. 3.1.1.5/19/A/045 ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta „ SIA "CEWOOD" ražošanai nepieciešamo telpu izbūve” īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

Projekta mērķis ir izbūvēt ražošanas telpas Alūksnē, Rūpniecības ielā 7 un 2L, kas nepieciešamas uzņēmējdarbības paplašināšanai un jaunas ražotnes izveidei.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 2 499 967.00 EUR, no tām Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsta apjoms
1 124 985.15 EUR. Projektu plānots īstenot līdz 2022.gada decembrim.